Model Rocket BioMass

Característiques

Cremador de Pellet.

Redissenyat per a una millor autonomia i per a una correcta combustió.

Integrada en el disseny del patró Rocket de combustió dels gasos.

Permet autonomies de 24 hores amb flama amb una sola càrrega, afegit a l’inèrcia tèrmica.

Amb porta practicable.

Cendrer amb porta.

Visor de vidre ceràmic lateral fix.

Regulador de caudal amb possibilitat de tancament total.

Disseny de la placa d’anclatge personalitzat.