Model Rocket DUO PRO

Característiques

Cremador de pellet i biomassa policombustible en paral·lel metàl·lic.

Possibilitat de regular la caiguda de pellet i tancar-la per donar pas a la Llenya de poda, reciclaje de boscos, etc.

Amb porta de vidre ceràmic practicable.

Visor de vidre ceràmic lateral fix.

Cendrer comú als dos cremadors amb porta practicable

Disseny de la placa d’anclatge personalitzat